A munka akcionk támogatoi segitségével jött létre ezek pedig:

-Adai önkormányzat
-Moholi helyiközösség
-Tóbiás József (ADA)
-Allmádi Attila(Mohol
-Muzslai Lászlo(Mohol)
-Muzslai András(Mohol)
-Vastag Annamária(Mohol)
-Kitli Sándor(ADA)
-Jánosi Márton(Temerin)
-Kocsis Sándor(Mohol)
-Akord Gradnja (ADA)
-Bogdán Zoltán(Mohol)
-Zsótér Mihály (Mohol)

A "Zöldike"Természetvédelmi civilszervezet köszöni a támogatoinak hozzájárulását!

2014.06.21-ikén megtartott munkaakcionk támogatoi voltak.


Természet védelmi civil szervezet „Zöldike” Mohol, tisztelettel szeretne köszönetet nyílvánítani, azon résztvevőknek és támogatók, akik 2013.11.23-án hozzájárultak a 400 facsemete elültetéséhez, a moholi kompjárásnál. Külön köszönet az adai Önkormányzatnak és a moholi Helyiközössésgnek, és a magán támogatóknak: Almádi Attilának, L ajkó Máriának, Vastag Gábornak, Vastag Istvának, Csúzdi Endrének, Lakatos Norbertnek, Hanák Lászlónak, Stojanović Lazonak.


Alapító tagok
„Zöldike”


KÖRNYEZETVÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a moholi Zöldike Természetvédelmi Szervezet részéről Báity Ferenc és a szegedi Csermely Környezetvédelmi Egyesület elnöke, Csehó Gábor, 2013. október 12-én.


Az aláírás...
A moholi helyi közösség épületében aláírt megállapodás a környezetgazdálkodás területén folytatott munkaakciók további érvényesítését és népszerűsítését, valamint más intézmények és szervezetek partnerségi kapcsolatának kialakítását tűzte ki célul. Az együttműködés keretében az oktatási programok és tájékoztató jellegű találkozók is kiemelt hangsúlyt kapnak, melyeket főként a gyermekeknek és fiatalkorúaknak szerveznének, de a baráti viszonyok ápolásának tükrében felmerült a diákcsere-program is.
- Gáborral az interneten „találkoztunk” és rövid időn belül világossá vált, hogy nekünk érdemes személyesen is találkoznunk – mesélte Báity Ferenc, a Zöldike Természetvédelmi Szervezet elnöke. Az együttműködési szándéknyilatkozatot a Zöldi-ke alapító tagjai, valamint Dragoljub Bajić, a moholi helyi közösség tanácsának tagja jelenlétében írtuk alá Csehó Gáborra,l a szegedi Csermely Természetvédelmi Egyesület elnökével. Eddigi munkánk eredménye és a lakosság segítő közreműködése biztat minket bátrabb lépésekre, ezért igyekszünk nem hagyni, hogy Mohol belevesszen a trendi káoszba, vagyis az elhanyagoltságba.

... és a barátkozás pillanatai
- Egyesületünk tíz éve alakult, azzal a céllal, hogy a régiónkban élő környezet- és természetvédelem iránt fogékony emberek tevékenységét összefogjuk – mondtaCsehó Gábor. - Vendéglátóimmal való megismerkedésem pozitív együttműködést feltételez, és úgy gondolom, hogy népszerűsíteni kellene a két város közötti kapcsolatot a fiatalok körében is, ami az EU-ba vezető úton is fontos lépést jelent.
- Mindez nehéz tevékenység – emelte ki dr. Miklós Ferenc, a Zöldike egyik alapító tagja -, hiszen ebből nem lehet megélni, viszont lelki nyugalmat ad. A környezeti értékek számbavételével előkészíthetjük azokat a következő generációk számára.


Tisztelt leendő Támogatónk!


Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy 2013. év január hónapban, Ada község Moholi Helyi Közösségében, polgári kezdeményezésre, Zöldike/Зелентарка néven nonprofit szervezetet alapítottunk. Szervezetünk elsődleges célja az, hogy rávilágítsunk a környezet-védelem fontosságára, felébresszük a lakosság, leginkább az ifjúság öko-tudatát. Összefoglalóan így jellemeznénk kezdeményezésünket: „Gondolkodj globálisan–cselekedj lokálisan!” Szervezetünk célkitűzései a következők:
• A környezetvédelem oktatatása−fejlesztése
• Természeti értékeink feltérképezése, a már ismertek megőrzése, azok bemutatása
• Bio gyümölcs- és zöldségtermesztés
• Bio élelmiszerek előállítása
• A környezetünkben található gyógynövények megismerése, alkalmazása
• Az őshonos gyümölcsfélék szaporítása
• Hulladékok szelektív gyűjtése
• Környezeti ártalmat vagy kárt szenvedett terület helyreállítása
Szervezetünk önkéntes adományokból, felajánlásokból, ajándékozásokból, pénzbeli támoga-tásokból, másodlagos nyersanyagok értékesítéséből tartja fenn működését. Így azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy lehetőségéhez mérten támogassa fenti célkitűzéseinket!


További céljaink megvalósításához az alábbiakban várnánk segítséget:


• Kerti munkálatokhoz szükséges kézi- és/vagy motoros munkaeszközök
• Használt vagy új informatikai eszközök
• Tartós élelmiszerek
• Iskolai tanszerek és segédeszközök
• Gyermek- valamint felnőtt munkaruházatok és/vagy védőfelszerelések
• Táborozási felszerelések és/vagy kellékekHálás köszönet! Tisztelettel és üdvözlettel:
Miklós Mihalđžić Melitta
Dr. Miklós Ferenc
Báity Ibolya
Báity Ferenc
Kassai Dániel
Linzmayer Péter
Mohol, 2013. március hó.