Ova radna akcija je održana zahvaljući donatorima koji su:
Lokalna samouprava ADA
Mesnazajednica Mol
Tobijaš Jožef (ADA)
Almadi Atila(Mol)
Mužlai Laslo(Mol)
Mužlai Andraš(Mol)
Vaštag Annamaria(Mol)
Kitli Šandor(ADA)
Janoši Marton(Temerin)
Kočiš Šandor(Mol)
Akord Gradnja (ADA)
Bogdan Zoltan(Mol)
Žoter Mihalj (Mol)

Osnivači udruženja građana "Zelentarka"zahvaljulju donatorima!

Dana 21.06.2014. sponzori su bili za radnuakciju

Zahvaljujemo se u ime udruženja građana za zaštitu životne sredine “Zelentarka” Mol učesnicima koji su omogućili da se organizuje uspešno sađenje sadnica u Molu, 23.11.2013. god. posađeno je 400 komada sadnica. Lokalnoj Samoupravi Ada, Stojanović Lazaru, Almadi Atili, Lajko Mariji,Vaštag Gaboru,Vaštag Ištvanu, Čuzdi Endre, Lakatoš Norbertu, Hanak Laslo, M.Z. Mol.

Osnivački odbor
Zelentarka